Image
Velkommen til H.C. Andersen-Samfundet i København

Holder du af H.C. Andersen? Har du lyst til at kende mere til hans værk og liv? Så er der mulighed for at være med i et fællesskab, der bygger på samme interesser: H.C. Andersen-Samfundet i København.

Vores forening, der blev oprettet i 1936, har til formål at holde interessen for vores verdensberømte digter i live og for at fremme undersøgelser om og studier i hans liv og værker.

Vi opfylder formålet ved at mødes til foredrag, oplæsninger, ekskursioner i hans fodspor og uddeling af vores H.C. Andersen-medalje hvert andet år. Gennem vores fond yder vi endvidere beskeden støtte til projekter, som understøtter vores formål.

Endelig har vi besluttet os for at være synlige på Facebook og Instagram.

Vi håber på, at indholdet af hjemmesiden og på de sociale medier vil vække din interesse for at være en del af vores fællesskab i H.C. Andersen-Samfundet i København.

Man bliver medlem ved at henvende sig til foreningens sekretær.

”Forkundskaber ere nyttige”, som det hedder i Hjertesorg, men bestemt ikke et krav for at blive medlem. Kundskaber er jo noget, man erhverver sig over tid.

Derfor er det eneste krav for at kunne blive medlem, at man holder af H.C. Andersens digtning – og betaler sit beskedne kontingent.

Vi håber at kunne byde dig velkommen i H.C. Andersen-Samfundet i København,


Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET i København er et litterært selskab. Vi afholder arrangementer og tilbyder medlemmerne udvalgte bøger til specialpris. Desuden varetager bestyrelsen uddelingen af "H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris".

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for 
at deltage i vores arrangementer 
og få specielle medlemstilbud.

Bliv medlem

H C Andersen Samfundet 
Stiftet: 1936
Medlemmer: 50
Årligt kontingent:
200 kr for enlige
350 kr for par
400 kr for institutioner

Bliv medlem ->

Kontakt

Vi kan kontaktes på
Email: info@hca-samfundet.dk
Tlf.: 25 42 18 45