forsiden_5.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

20-12- 2021 HCA Billedbog medlemstilbud

 

 Forlaget Hjulet                                       *1976

Brydegårdsvej 17A, 2760 Måløv • Tel. 2332 6195 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • www.hjulet.nu • SE 68103428
                                                                MobilePay: 2332 6195 • Nordea 5501 – 5013 018 505


T I L B U D
Kære medlemmer af
H.C. Andersen-Samfundet

Ved henvendelse til forlaget kan I købe denne smukke bog for 100,00 kr + eventuel porto. Den vil også kunne afhentes på forlagets adresse – eller hos Actum, Vesterbrogade 129.

    

 

H.C. Andersen

Billedbog uden billeder – Hvad Månen fortalte

Illustreret af Lilian Brøgger

112 s., indbundet og med ”bogmærke”. Normal pris: kr. 198,00


En fattig maler får besøg af Månen mange aftener efter hinanden. Hver gang Månen kommer,
fortæller han ham et eller andet, som han har set natten før eller samme aften.
       »Mal nu det jeg fortæller,« sagde han ved sit første besøg, »så skal du få en virkelig fin
billedbog.«
       Det gør maleren; hvad han viser, anser han for ”kun løse omrids på papiret”, men han er
alt for beskeden. Det er ganske vist øjebliksbilleder Månen formidler, men de er såvel rørende
som oprørende, medfølende, sorgfulde og indsigtsfulde, morsomme eller endog satiriske, glæde
og kærlighed veksler med smerte og død. Det er fortællinger fra forskellige miljøer og lande –
fra Danmark og Grønland gennem Europa til Kina, med stop i Sahara og Indien – og flertallet
af dem stammer fra ukendte menneskers tilværelse.

Dr. phil. Helge Topsøe-Jensen skriver med rette i sin efterskrift: ”Lys og skygge, smil og tårer
veksler bestandig. (…) Og findes der i grunden ”vigtigere” materier end fødsel og død, større
kontraster end den døde fortids ruiner over for barnets lilleverden? (…) På den knappest mulige
plads (viser H.C. Andersen), hvilket stemningsregister hans geni formåede at beherske. Derfor
har den uanselige lille bog altid med rette indtaget sin plads mellem hans mesterværker.”

I denne udgave er det kunstneren Lilian Brøgger der har ladet sig inspirere af Månen til en række
fine billeder. Også de er langt mere end ”løse omrids på papiret”.
     Denne udgave er den første som er gennemillustreret i farver, og de tre første sider af
Andersens originale manuskript findes gengivet.

Bedste hilsener,

Vagn Plenge

22-08-2021 HC Andersen festivals

HC Andersen festivals

HCA Festivals.dk

02-04-2021

 

Til medlemmer af H.C. Andersen-Samfundet i København

 

Situationen her, hvor vores digter i dag den 2. april ville være fyldt 216 år

Efter vedtægterne skulle der have været indkaldt til generalforsamling i april måned med en frist på én måned. Når det ikke er sket, skyldes det flere ting:

Der har været en del sygdom i bestyrelsen (dog ikke Corona) samt den almindelige nedlukning og mulighed for at forsamles.

Endvidere er det vores vurdering at mange medlemmer (inklusive os selv) ikke er fortrolige med virtuelle møder.

Når de fleste af os er vaccinerede, vil vi søge at afholde generalforsamling efter den fysiske form, vi kender.

Således anmoder vi om forståelse for, at bestyrelsen fortsætter indtil da.

Dog er det sådan, at Henrik Hagemann pga. svigtende helbred er udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12 2020. Tak til Henrik for hans opslidende kamp med banksystemet.

Grete Bille varetager indtil videre det praktiske arbejde som kasserer ved siden af sekretærposten. Første skridt har været at samle foreningens konti i én bank. Dette er ikke helt på plads endnu, og vi har bl.a. endnu ikke identificeret hvilken kontonummer der skal bruges til kontingentindbetaling. Derfor er feltet til kontonummer i brevhovedet p.t. tomt. Og I bedes vente med at indbetale kontingent til vi kan oplyse et kontonummer.

Vi håber I alle er kommet rimeligt igennem denne vanskelige tid og glæder os til at vi kan ses igen.

Med venlig hilsen
Claus Tilling / Grete Bille

16. februar 2021

Der er p.t. ikke flere arrangementer i HCA-Samfundet.

men:

Anderseniana 2020 er udkommet.

Da foreningen ikke længere sørger for distribution af Anderseniana, skal vi herfra anbefale, at man selv skaffer sig et eksemplar.

Anderseniana kan købes ved henvendelse i H.C. Andersens Hus eller Møntergården eller på telefon 6551 4601, samt på  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Det indeholder gode artikler af bl.a. redaktørerne Ejnar Stig Askgaard og Jacob Bøggild.

H. C. Andersen - Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.