forsiden_3.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

8. april 2019

Generalforsamling mandag den 8. april 2019 kl. 19
i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, Kbh. K

Efter generalforsamlingen taler skuespiller og iscenesætter Viktor Melnikov (f. 1976) om sin dramatisering og opsætning af H.C. Andersens Historien om en Moder, som netop til den tid vil have haft premiere på Kulturhuset Assistens på Kapelvej 4, Nørrebro.

Viktor Melnikov er dansk/ukrainsk og har stor erfaring med opsætning af klassiske skuespil og moderne dramatik med store dukker i russisk tradition bl.a. på Aarhus Teater og Assistens; forestillinger der også har været på turné.

Forestillingen har premiere på Assistens tirsdag den 2. april kl. 20, og H.C. Andersen-Samfundets medlemmer inviteres til at overvære premieren.

Generalforsamlingsaftenen afsluttes med, at skuespiller Karen-Lise Mynster læser Andersens eventyr Marionetspilleren.

 

2. april 2019

Historien om en moder

Kulturhuset Assistens tirsdag den 2. april 2019 kl. 20:00
Kapelvej 4, Nørrebro.

Teaterforestillingen Historien om en Moder har premiere på Assistens tirsdag den 2. april kl. 20:00, og H.C. Andersen-Samfundets medlemmer inviteres til at overvære premieren.

Foranlediget af dette taler skuespiller og iscenesætter Viktor Melnikov (f. 1976) om sin dramatisering og opsætning af stykket efter H.C. Andersen Samfundets generalforsamling 8. april 2019.

Viktor Melnikov er dansk/ukrainsk og har stor erfaring med opsætning af klassiske skuespil og moderne dramatik med store dukker i russisk tradition bl.a. på Aarhus Teater og Assistens; forestillinger der også har været på turné.

Se desuden under H.C. A. Samfundets generalforsamling 8. april 2019

21. februar 2019-27. februar 2019

Andersens duende

'Andersens duende' spiller på Dynamo i Odense Havn den 21. til den 27. februar 2019.

Spillested:
Dynamo
Finlandskaj 6
5000 Odense C

Torsdag 21. februar 2019 kl. 20:00
Fredag   22. februar 2019 kl. 20:00
Lørdag    23. februar 2019 kl 16:00
Tirsdag   26. februar 2019 kl. 20:00
Onsdag   27. februar 2019 kl. 20:00

“Andersens duende” er en ‘fysisk opera’ baseret på H.C. Andersens rejse til Spanien i 1862. I et musikalsk og sanseligt scenerum udspændes rejsen af de 5 musikere, og 2 dansere og performere på et indre og et ydre plan. En række musikalske tableauer gestalter situationer fra rejsen der for Andersen ender som en jagt på lidenskab, intensitet og den kunstneriske inspiration: El Duende.
Tekst og libretto er baseret på Andersens eksotiske rejseskildring, en række atypiske sensuelle digte og hans dagbøger der viser en helt anden og mørkere virkelighed.

 

Andersens Duende

Da H.C. Andersen i 1862 rejser til Spanien ved han endnu ikke, at rejsen bliver meget mere end et nysgerrigt møde med en fremmed kultur. En mystisk dragende kraft fuld af lidenskab - betegnet som duende i den spanske folklore - møder ham og fører ham ad ukendte veje.
Via Artis Konsort skaber en række sansemættede tableauer, hvor musik, dans og tekst smelter sammen med stærke visuals, og spansk folklore bliver inspiration til et moderne udtryk.
En forestilling fuld af duende, som vil tage publikum med på en eksotisk rejse.

Medvirkende: Loa Carlslund, Nini Julia Bang Katrine Dyrehauge Roos, Lars Hedelius-Strikkertsen, Mogens Rasmussen, Katerina Anagnostidou, Poul Udbye Pock-Steen,
Kapelmester: Poul Udbye Pock-Steen
Koreograf: Loa Carlslund
Scenograf: Rebekka Bentzen

Lyddesigner: Patricio Pock-Steen Fraile
Videodesigner: Grow Productions

Idé: Poul Udbye Pock-Steen
Dramatiker, forfatter: Poul Udbye Pock-Steen
Komponist Poul Udbye Pock-Steen
Producent: Anne Mai Slot Vilmann / Anne Sophie Gertz for Via Artis Konsort

Forestillingen er støttet af Augustinus Fonden, Odense Kommune, Fionia Fonden, KODA, KODA Dramatik og Knud Højgaards Fond.
Forestillingen er optaget i Statens Kunstfonds Garantiordning.
Se videotrailer,som giver et ret godt billede af forestillingens stemning og brug af tekst.

teaterbilletter.dk/
Facebook

 

H. C. Andersen

C. A. Jensen:
Portræt af H. C. Andersen, 1836.
Odense Bys Museer

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.

 

H C Andersen-Samfundet i København

H. C. Andersen-Samfundet i København er et litterært selskab. Vi afholder arrangementer og tilbyder medlemmerne udvalgte bøger og CD'er til specialpris. Desuden varetager bestyrelsen uddelingen af "H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris".

 Regler for opbevaring af persondata

Der er nye EU-regler for persondataregistrering (GDPR). Hovedtanken er, at borgerne selv skal være herre over deres persondata. Dette har også virkning for foreninger, herunder H.C. Andersen-Samfundet i København, og vi skal oplyse om, hvilke data vi har på vores medlemmer, hvordan vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til.
Vi registrerer udelukkende navn, adresse, evt. telefonnummer samt e-mailadresser, som vi får oplyst i forbindelse med indmeldelse. Det er således udelukkende medlemmerne, vi opbevarer data på, og vi bruger udelukkende disse oplysninger til at kommunikere tilbud, arrangementer o.l. til medlemmerne. Vi videregiver ikke de personlige oplys­nin­ger til tredjepart. Vi opbevarer oplysningerne i elektronisk form, så længe medlemskabet varer og max. 3 år derefter.