kulturelfond_2.jpg

Ansøgninger

Fonden råder ikke over særligt store midler, og som det fremgår af vedtægterne, er dens formål så snævert beskrevet at det er klogt at tænke godt igennem om éns projekt nu også virkelig passer til formålet - dvs ligger på et højt videnskabeligt eller artistisk niveau. Projektet skal også overvejende være finansieret på anden måde, idet en eventuel støtte fra Fonden kun kan have karaktér af et "skulderklap".
Der er ingen bestemt ansøgningsfrist; fondsbestyrelsen mødes ca 4 gange om året.