aktiviteter_2.jpg

Generalforsamling 2012

Efter generalforsamlingen læste skuespiller Lene Vasegaard eventyreneDen standhaftige Tinsoldat ogVejrmøllen og satte dem ind i en mosaik omkring H.C. Andersen.

H.C. Andersen-Samfundets 75 års fødselsdag

H.C. Andersen-Samfundet blev stiftet for 75 år siden, og det blev fejret så tæt på dagen, som vi kunne finde lokale og medvirkende, med en festmiddag i Restauranten Allégade 10 på Frederiksberg. Vi fik en 3-retters menu og havde skuespilleren Christian Steffensen som underholder. Mag.art Niels Birger Wamberg holdt festtalen "Til H.C. Andersen".

Tale om "Ironien i H.C. Andersens eventyr"

Professor Thomas Bredsdorff taltre om "Ironien i H.C. Andersens eventyr".
Derefter læste skuespiller Søren Spanning eventyrene Grantræet, Hjertesorg og Tante Tandpine.

De nordiske klassikere

De nordiske klassikere - Klassikerne og nutiden - nordisk konference den 19. - 21. august 2011
på Comwell Borupgård, Nørrevej 80, Snekkersten.

Skovtur til museet i Odense

H.C Andersen-Samfundets skovtur til museet i Odense og Sanderumgård under Kirsten Dreyers ledelse.

Sommerrejse til Sverige

Foreningen NORDEN Københavns afdeling inviterede sammen med skuespilleren og H. C. Andersen-kenderen Christian Steffensen, på en herlig og oplevelsesrig sommerrejse til det skønne Sverige den 28.maj -3.juni 2011.

Generalforsamling 2011 - H.C Andersen-Prisen og Medaljen til Henrik Koefoed

Skuespiller Henrik Koefoed fik overrakt H.C Andersen-Prisen og Medaljen.
Læste bl.a. Det Utroligste.

DVD-film om H.C. Andersen: "En gal, en elsker eller en poet"

Vi viste en dvd-film om H.C. Andersen:"En gal, en elsker eller en poet". De medvirkende er Niels Birger Wamberg, Johannes Møllehave og Kathrine Lilleør.
Filmen er instrueret af Anne Regitze Wivel, som fortalte om tankerne bag filmen. Anne Wivel har lavet en række dokumentarfilm, senest den meget roste "Svend" om hendes tidligere ægtemand Svend Auken.

Forestilling fra Den Danske Skueplads

"Den svenske Nattergal" - er en forestilling fra Den Danske Skueplads. Den handler om H. C. Andersen og Jenny Lind, og opførtes i Kunstindustrimuseets Festsal i januar/februar 2011, med skuespilleren Christian Steffensen, sopranen Anna Forsebo og pianisten Søren Pedersen.

“Juleaften og Nytårsaften”

“Juleaften og Nytårsaften” er en “julefortælling med sange”, som skuespilleren Christian Steffensen og pianisten Jesper Mark Pedersen fra Den Danske Skueplads opførte i Hofteatret i december 2010.

Copyright: Den Danske Skueplads 2010

Ghita Nørby fortalte om arbejdet med filmen De vilde Svaner

Skuespilleren Ghita Nørby fortalte om arbejdet med filmen De vilde Svaner, og vi viste DVD-versionen på salens store lærred. 

Tale om H.C. Andersens eventyr som voksendigtning

Dr. phil. Niels Kofoed talte om H.C. Andersens eventyr som voksendigtning, og skuespilleren Henrik Koefoed læste Det gamle Egetræs sidste Drøm, Pebersvendens Nathue og Flaskehalsen.

Niels Kofoed  Henrik Koefoed Niels Kofoed 2 Henrik Koefoed og Claus Tilling

LitteraTUREN

LitteraTUREN: Byvandring under ledelse af Chr. Steffensen fra Marmorbroen via Magasin du Nord (hyblen under taget i Vingaardsstræde, som ellers ikke længere er åben), over Kongens Nytorv til Nyhavn 18 og 20 - til slut kaffe i Sømandshjemmet.   

Udflugt 2010 til Skåne

Udflugt i elendigt vejr til Skåne med besøg på Häckeberga (meget fin frokost!) og ved Ramlösa Brunn; turen havde Dina som emne og begyndte med besøg på steder i Malmö med tilknytning til Leonora Christina Ulfeldt.

Generalforsamling 2010 - "Mod Vesuv jeg øjet vender"

Generalforsamling. - Derefter viste Vagn Molnit sin film "Mod Vesuv jeg øjet vender" og berettede om optagelserne.

Dagligstuemøde - Skovkapellet

Dagligstuemøde hos Sejer Andersen med Bo Elbrønd-Bek, der talte om Skovkapellet.

Fremvisning af 3D-billeder

Civilingeniør Peter Randløv viste sin samling af 3-D-billeder fra H.C. Andersen tid i Møstings Hus - denne gang gennemført trods kraftigt snevejr!

Forestilling på Hofteatret: "Juleaften og Nytårsaften"

Chr. Steffensen opførte på Hofteatret "Juleaften og Nytårsaften", en forestilling sammenstillet af Jørgen Heiner og akkompagneret af Jesper Mark Pedersen.

Kunsthistoriker og sanger Christine Marstrand

Kunsthistoriker og sanger Christine Marstrand talte om "H.C. Andersen i krydsfeltet mellem billedkunst og musik" og fremførte sange af H.C. Andersen, akkompagneret af Kristian Buhl Mortensen på guitar. 

Fremvising af 3D-billeder

Civilingeniør Peter Randløv skulle have forevist sin samling af 3-D-billeder fra H.C. Andersens tid, men en misforståelse gjorde, at Møstings Hus ikke var tilgængeligt! - Mødet blev dog gennemført senere. 

Ekstraordinær generalforsamling - "H.C. Andersen og Tyskland".

Ekstraordinær generalforsamling. - Derefter talte Per Øhrgaard om "H.C. Andersen og Tyskland". - Edith Guillaume læste kapitlerne Nürnberg og München fra En Digters Bazar.

Store Bogdag på Hald

Mødereferenten og sekretæren repræsenterede foreningen under den årlige bogdag på Hald Hovedgård ved Viborg.

Udflugt 2009 til Fyn

I H. C. Andersens fodspor til Fyn. Besøg på Broholm og “H .C. Andersens Vej" ved Holstenhus, Frokost på Hundstrup Kro.

HCA-Festival i København

Formanden og sekretæren oplyste om foreningen og solgte bøger og CDer i et telt på Kgs Nytorv under en festival, arrangeret af foreningen “H.C. Andersens Venner” ved Helle Larsen og Chr Friis.

Generalforsamling og Prisuddeling 2009 til Johan de Mylius

Formanden begrundede valget af prismodtager, professor Johan de Mylius, som takkede med en forelæsning om Fakta og fiktion i H.C. Andersens rejsebøger.

Sangaften - “H.C. Andersen som sangskriver”

Forfatteren, cand.pæd Mogens Wenzel Andreasen causerede over “H.C. Andersen som sangskriver”, og operasanger Lise-Lotte Nielsen sang for til akkompagnement af kapelmester Henrik Krogsgaard.

Oplæsningsaften 2008: “H.C. Andersen – om ting der er mest for voksne”

I forbindelse med arrangementet “København læser” causerede fhv. lektor Claus Tilling i Husum Bibliotek over emnet “H.C. Andersen – om ting der er mest for voksne” og læste Marionetspilleren, Kjærestefolkene, Flipperne, To Jomfruer, Sølvskillingen og Den standhaftige Tinsoldat .

Foredrag: Mytedannelser om mennesket H C Andersen.

Hilding Ringblom: Mytedannelser om mennesket H C Andersen. - Jesper Langberg læste Børnesnak, Lysene, Hiertesorg og Gartneren og Herskabet.

Udflugt 2008 til Falster/Vestsjælland: Corselitze, Tersløsegård

Udflugt til Falster/Vestsjælland: Corselitze, Tersløsegård under ledelse af Kirsten Dreyer.

Generalforsamling 2008 - i "Sangens år"

Generalforsamling ...  i "Sangens år". - Operasanger Gitta-Maria Sjöberg sang HCA-sange, komponeret af Matti Borg, til akkompagnement af pianist Irene Hasager.

Lysbilledforedrag: Fotografernes H.C. Andersen

Lysbilledforedrag af mag.art. Tove Thage om hendes nye bog, Fotografernes H.C. Andersen. - Skuespiller Isa Holm læste Skarnbassen, Balletskolen fra Lykke-Peer, samt Sneglen og Rosenhækken.

Modelteater

Forlaget Oldfux ved Mary-Ann og Sven-Erik Olsen var vært ved en modelteater-aften i deres virksomhed, Victor Print i Rødovre. Vita og Peter Falster opførte En Nat i Roeskilde, og Sysser Hjortlund opførte Lille Claus og Store Claus for ca. 30 af HCA-Samfundets medlemmer.

Ved samme lejlighed afsløres opsætningen i Victor Prints foyer af Herbert Semeys plader til et skyggespil, bygget over Sølvskillingen; under det efterfølgende selskabelige samvær læses eventyret op af Claus Tilling.

Foredrag 2007: Rejsekammerater. En rejse i Europa

Lektor, ph.d Lars Handesten fortalte med baggrund i sin bog, "Rejsekammerater. En rejse i Europa", om det at rejse i Andersens fodspor. Skuespilleren Thomas Mørk læste uddrag af Skyggebilleder og I Sverrig.

Udflugt 2007 til Sydøstsjælland

Udflugt til Sydøstsjælland (Spjellerup, Nysø, Præstø og Vemmetofte) under ledelse af Kirsten Dreyer.

Generalforsamling og HCA-Prisen 2007 til Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Generalforsamling. - HCA-Prisen og Medaljen overraktes Hans Edvard Nørregård-Nielsen som talte om Jylland, Du er Hovedlandet. Oversætteren Victor Frunza talte om H C Andersen og Rumænien. Katrine Bøgh Brixen reciterede Konen med Æggene.

Litterær Salon - Andersens Gåde

Litterær salon. Lektor Bo Elbrønd-Bek præsenterede en afhandling, han er ved at få udgivet, om Andersens Gåde. Sted Sejer Andersen, Forhåbningsholms Allé 1, 1.th. 1904 København V.

70-års jubilæum

Foreningens 70-års jubilæum fejredes. Operasangerinden Lise-Lotte Nielsen og skuespilleren Paul Hüttel optrådte med H.C. Andersen i ord og toner. Tidligere formand Hans Jørgen Clementsen fik overrakt en hædersgave. Taler af Niels Oxenvad og Erik Harbo.

Foredrag 2006 om H C Andersen og Islam

Dr. phil. Johan de Mylius talte om H C Andersen og Islam. - Skuespilleren Henrik Koefoed læste op af En Digters Bazar.

Udflugt 2006 til det sydlige Sjælland

Udflugt i H C Andersens fodspor til det sydlige Sjælland under ledelse af Kirsten Dreyer.

Generalforsamling 2006 - "Rejse i blåt"

Generalforsamling. - Stig Dalager talte om sit forfatterskab - senest “Rejse i blåt" om H. C. Andersen.

Forelæsning om "HCA og den fynske sprogtone."

Skuespilleren Lone Reippurt  talte om sin specialeafhandling fra KU HCA og den fynske sprogtone. Lone Reippurt læste selv Prindsessen på Ærten  og Hvad Fatter gjør, er altid det Rigtige.