aktiviteter_4.jpg

Tidligere arrangementer

Blichers 233 års fødselsdag

Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet.
Tema: Vores klassiske kulturarv ved digterne Blicher, Ingemann, Heiberg og Andersen
Under medvirken af professor Nørregaard Frandsen – Niels Kofoed, B.S. Ingemann-Selskabet – Kirsten Dreyer, Heibergselskabet – Claus Tilling, H.C. Andersen-Samfundet, Erik Harbo, Blicher-Selskabet
Stort sang og oplæsningsprogram ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne Uffe Henriksen og Trine Westergaard af de fire digteres værker. Fællessange.