aktiviteter_1.jpg

Tidligere arrangementer

"København Læser" 2015 - Kærlighed

Atter i år deltog H.C. Andersen-Samfundet i arrangement ”København Læser” sammen med Samrådet for de litterære Selskaber. Det overordnede tema var ”Kærlighed”, og som nr. 4 på programmet præsenterede Claus Tilling Andersen-tekster.
Kærligheden har mange udtryk hos H.C. Andersen: i barnekærlighed, moderkærlighed, forelskelse, fædrelandskærlighed – både i digte og eventyr. Forelskelsen bringer stor lykke, men har også store omkostninger. Forelskelsen er farlig, men kærligheden bliver en uudtømmelig kraftkilde for digteren (To brune Øjne; Den uartige Dreng; Snemanden; Den standhaftige Tinsoldat; m.fl.)