aktiviteter_3.jpg

Tidligere arrangementer

Oplæsningsaften i Kompagnisalen

I årene 2003-05 arrangerede foreningen i samarbejde med Dansklærerforeningen konkurrencer i oplæsning af H.C. Andersens eventyr for landets 7.-klasser. Ideen var så god, at Dansklærerforeningen fortsatte med at gennemføre konkurrencerne, og den 11. oktober fik HCA-Samfundets medlemmer lejlighed til dels at høre Bodil Sandberg Rasmussen, lærer ved Kildegaard Privatskole, tale om sine erfaringer fra arbejdet med denne disciplin, dels høre årets tre prisvindere læse op:

Signe Kieseler Lund fra Rønne læste Vanddraaben
Asta Louise Ulsøe, Frederiksberg, læste Flipperne og
Selma Christensen Havnstrup, Haderslev, læste Sneglen og Rosenhækken
Se en lille film fra Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence HER.
Efter
pausen causerede vort medlem, skuespilleren Paul Hüttel og læste udvalgte breve fra H.C. Andersen, blandt andet fra Rom.