aktiviteter_3.jpg

1.+2.10-2022 Litterært Folkemøde

3. De litterære selskaber i Danmark afholder i år for første gang Litterært Folkemøde den 1.-2. oktober i Skørping. Det er Herman Bang-Selskabet, der arrangerer.

Vi er til stede med en stand og har budt ind med to arrangementer:

Lørdag den 1. oktober. Lilian Brøgger fortæller om at illustrere H.C. Andersen
Søndag den 2. oktober. Tony S. Andersen fortæller om Den etiske Andersen.

24-09-2022 Årets skovtur 2022 Nye H.C. Andersen-museum i Odense

 H.C.Andersen-Samfundets årlige skovtur gik i år til det nye H.C. Andersen-museum i Odense under kyndig ledelse af Kirsten Dreyer.

 

Inden besøget i H.C. Andersens Hus var vi på en byvandring i H.C. Andersens Odense, hvor vi blev modtaget af ingen mindre end H.C. Andersen i Torben Iversens skikkelse.

    

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022

Dagsorden for generalforsamlinger følger vedtægterne, idet dog formandens beretning var identisk med den, der blev fremlagt på den ikke lovligt varslede generalforsamling.

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. fremlæggelse af revideret regnskab
  4. fremlæggelse af regnskab for selskabets kulturelle fond
  5. fastsættelse af kontingent
  6. valg af bestyrelse. På valg er Lars Kaaber og Jens Raahauge, som begge er villige til genvalg. Meld gerne ind, hvis du ønsker at stille op, så bliver det annonceret i senere medlemsbrev.
  7. valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen
  8. eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, Frederiksberg.
i skolens personalelokale på 1. sal, hvortil der er elevator. Der blev sat skilte op.

Endvidere har vi fået tilbudt nogle HCA-bøger til medlemspris: 

89 danske tegnere illustrerer Den Store H.C. Andersen Eventyrbog. Forlaget EUDOR. 180 kr. (normalpris 289,00 kr.)
H.C. Andersen: Billedbog uden billeder. Illustreret af Lilian Brøgger. Forlaget Hjulet.  100 kr. (normalpris 200 kr.)
Tony S. Andersen & Anne-Marie Christensen: Den etiske Andersen. Dansklærerforeningen. 150 kr. (normalpris 286,25 kr.)

Der vil efter generalforsamlingen være et arrangement med skuespiller Ole Lemmeke.
Som overgang mellem generalforsamling og arrangement vil der være et beskedent traktement.

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal man have betalt kontingent.
Hvis du endnu ikke har nået det, så er vores konto Danske Bank 9570 - 13187045
Kontingentet er årligt:
200 kr. / 350 kr. for par / 400 kr. for institutioner.

Hvis du er blandt dem, der har indmeldt sig efter 1. juni, skal du kun betale halvt kontingent for 2022.
Husk ved indbetaling at oplyse dit navn!!

 Med venlig hilsen
Jens Raahauge, sekretær

 

28-04-2022 åbningsreception

 

Kære medlem 

Hermed invitation til H.C. Andersen-Samfundets medlemmer til
HCA åbningsreception torsdag den 28.4. kl. 15 på Københavns Rådhus:

H.C.Andersen udstilling på Københavns Rådhus, 27.4. -  4.5. 2022 

Udstillingen består af 300 kinesiske børnetegninger, som er inspireret af H. C. Andersens eventyr. Tegningerne stammer fra en nyligt afholdt tegnekonkurrence  for skolebørn i Kina. 

Udstillingen er arrangeret af H.C.Andersen Art and Culture Committee i Danmark i samarbejde med en kinesisk samarbejdspartner. 

Formålet med projektet er dels at fremme kendskabet til H.C. Andersen og hans eventyr i Kina, og dels derigennem at fremme kulturudvekslinger generelt mellem Danmark og Kina. Endelig er det håbet, at tegningerne kan være til inspiration for danske skolebørn såvel som voksne. 

Officiel åbning den 28.4. kl 15.