aktiviteter_3.jpg

Kommende arrangementer

24. oktober 2019

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19 i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K

taler dr.phil. Dan Charly Christensen om ”Venskabet mellem H.C. Ørsted og H.C. Andersen”.

Før dr.phil. Dan Charly Christensen gik på pension fra sit lektorjob på RUC, skrev han et to-binds­ værk om H.C. Ørsted, ”Naturens Tankelæser (2009)”, hvor det varme forhold mellem Ørsted og Andersen bliver fyldigt behandlet. Ørsted var som alle danskere ved, naurvidenskabsmand og grund­lægger af Polyteknisk Læreanstalt (i dag Danmarks Tekniske Universitet) og opdagede i 1820 sammen­hængen mellem elektricitet og magnetisme, hvilket har ført til en teknisk revolution af vores måde at leve på - på linje med menneskets brug af ilden. Men Ørsted var ikke blot natur­viden­skabsmand og polytekniker, han var også optaget af naturæstetik, kunst og teologi og drøftede disse emner intenst med sin protegé, H.C. Andersen. Store og Lille Hans Christian udviklede med tiden et jævnbyrdigt venskab, og Andersen beskriver i flere eventyr de indsigter, han fik i sine mange sam­taler med Ørsted.

Derefter læser skuespiller Lotte Andersen eventyrerne ”To Brødre”, ”Klokken” og ”Vanddråben”

I en kort pause mellem aftenens to indslag serveres en let forfriskning.