aktiviteter_4.jpg

Generalforsamling 2020

Aflyst pga. COVID-19 pandemi.
Generalforsamling og medaljeoverrækkelse er udsat til efteråret.

Generalforsamling torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00 

I Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Vedr. dagsorden for generalforsamlingen se venligst separat indkaldelse.

Efter generalforsamlingen holdes en pause, hvor vi hilser på årets modtager af H.C. Andersen Prisen og medaljen, operaeksperten Henrik Engelbrecht.

Herefter motiveringstale og overrækkelse af medalje

Henrik Engelbrecht får ordet og fortæller om H.C. Andersen i operaen, ”Hjertet brast i Toner”.

13. juni 2020 Udflugt til Sydfyn og Taasinge

H.C. Andersen-Samfundets skovtur lørdag den 13. juni 2020

Skovturen 13. juni 2020 er aflyst pga. COVID-19 pandemi. Kan måske gennemføres i 2021.

 

1. juni 2020

Der er ikke flere arrangementer i HCA-Samfundet i denne sæson.