aktiviteter_4.jpg

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Kære medlemmer af H.C. Andersen-Samfundet i København

Vi har fået et par datoer på plads vedrørende 1) ekstraordinær generalforsamling, 2)”skovtur” og 3) litterært folkemøde.

  1. Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19.00*

Dagsorden for generalforsamlinger følger vedtægterne, idet dog formandens beretning vil være identisk med den, der blev fremlagt på den ikke lovligt varslede generalforsamling.

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. fremlæggelse af revideret regnskab
  4. fremlæggelse af regnskab for selskabets kulturelle fond
  5. fastsættelse af kontingent
  6. valg af bestyrelse. På valg er Lars Kaaber og Jens Raahauge, som begge er villige til genvalg. Meld gerne ind, hvis du ønsker at stille op, så bliver det annonceret i senere medlemsbrev.
  7. valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen
  8. eventuelt

*der udsendes oplysning om lokale og sted umiddelbart efter sommerferien. Det bliver på Frederiksberg.

Der vil efter generalforsamlingen være et arrangement med skuespiller Ole Lemmeke. Som overgang mellem generalforsamling og arrangement vil der være et beskedent traktement.

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og i skovturen til medlemspris skal man have betalt kontingent.

Hvis du endnu ikke har nået det, så er vores konto Danske Bank  9570 - 13187045

Kontingentet er årligt:

200 kr. / 350 kr. for par / 400 kr. for institutioner
Hvis du er blandt dem, der har indmeldt sig efter 1. juni, skal du kun betale halvt kontingent for 2022.

 

Med venlig hilsen
Jens Raahauge, sekretær

 

1.+2.10-2022 Litterært Folkemøde

3. De litterære selskaber i Danmark afholder i år for første gang Litterært Folkemøde den 1.-2. oktober i Skørping. Det er Herman Bang-Selskabet, der arrangerer.

Vi er til stede med en stand og har budt ind med to arrangementer:

Lørdag den 1. oktober. Lilian Brøgger fortæller om at illustrere H.C. Andersen
Søndag den 2. oktober. Tony S. Andersen fortæller om Den etiske Andersen.

Tidspunkterne ligger endnu ikke fast, men vil blive oplyst i det lovede medlemsbrev senere.