medlemskab_3.jpg

Kontingentsatser

Medlemskab af H C Andersen-Samfundet i København koster i 2009:

  • 200,- kr for enkelte medlemmer
  • 350,- kr for par
  • 400,- kr for institutioner

Hertil kommer 130,- kr hvis man ønsker at abonnere på årbogen Anderseniana som udgives af Odense Bys Museer.

Kontingentet betales i januar; ved indmeldelse efter 1. juli reduceres det med 50% og efter 1. november betales der ikke i det år.

 I kartoteket over HCA-Samfundets medlemmer har man et nummer, tildelt løbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer anvendes altid i forbinelse med indbetalinger, især hvis der ikke anvendes et girokort med fortrykt indbetalernavn, dvs ved netbank-indbetaling.

Hertil føjes et bogstav som kun er interessant i forbindelse med kontingentbetaling:

  • A = enkeltmedlem med Anderseniana
  • B = enkeltmedlem uden Anderseniana
  • C = par med Anderseniana
  • D = par uden Anderseniana
  • X = institutioner
  • L = æresmedlemskab