aktiviteter_2.jpg

18. maj 2017

kl. 19 i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39.

Efterlivet og de dødes have i H.C. Andersens liv og forfatterskab.
Foredrag ved Kirsten Dreyer vekslende med oplæsning af Andersen-tekster ved skuespiller Jan Hertz:

Troen på Gud og udødeligheden spillede en central rolle i Andersens liv lige fra barndommen til hans død. Han beskæftigede sig ofte med problemerne omkring troen på livet efter døden i såvel eventyrene som i romanerne og rejseskildringerne, og han var altid en flittig gæst på kirkegårde og gravpladser, hvor han end kom frem.

I foredraget fortæller næstformanden Kirsten Dreyer først om H.C. Andersens syn på livet og døden i forfatterskabet og derefter om hans besøg på kirkegårde i såvel Danmark som udlandet, herunder hans omsorg for gravfreden og ikke mindst hans dybe betagelse af den muslimske gravplads i Konstantinopel. Foredraget bliver illustreret med power point og er formet som et vekselspil med skuespilleren Jan Hertz, der læser udvalgte passager fra Andersens forfatterskab. 

Medlemmer har som sædvanlig gratis adgang og kan medbringe en gæst.

19. april til 6. maj 2017

Lene Vasegaard modtog H.C. Andersen Prisen og Medaljen 2016 for sin opsætning af ‘Jeg vil ogsaa kysses’.
Nu genopsættes forestillingen på Sorte Hest fra 19/4 til 6/5.
Spilledage: onsdag kl. 20/torsdag kl. 20/fredag kl. 20/lørdag kl. 17.
Nærmere information: Se Andre arrangementer