aktiviteter_4.jpg

Tidligere arrangementer

1997

Tid

Sted

Arrangement 

01.04.   KI

Generalforsamling

    Udnævnelse af Bo Grønbech og Elias Bredsdorff til æresmedlemmer og prisoverrækkelse. Tove Barfoed Møller modtager prisen (Claus Tilling motiverer tildelingen) og forelæser om H C Andersen og teatret. Christian Steffensen og Thomas Rischel fremfører sange fra HCAs skuespil.
 06.10. S 

Foredrag

    Marianne Alenius om Breve som litterær genre. John Hahn-Petersen læser uddrag af HCAs brevveksling med Ingemann og Tante Tandpine.
 01.12.  S

Foredrag

    Elias Bredsdorff, Mit liv med H C Andersen. Jens Okking læser Elverhøj, Snemanden og Nissen hos Spækhøkeren.