forsiden_7.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

12. juni 2016

Årets skovtur går til Fyn og Langeland søndag den 12. juni

H.C. Andersen-Samfundets skovtur går i år til Fyn og Langeland.
Vi mødes som sædvanligt uden for Københavns Hovedbanegård i Reventlowsgade kl. 9.15 præcis, hvor bussen venter.
Herfra kører vi direkte via Storebæltsbroen til Glorup, hvor H.C. Andersen var fast gæst hos grev Gebhard Moltke-Huitfeldt hvert år fra 1839 til 1853 bortset fra 1846 og siden også i 1860’erne hos sønnen Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt. Her kunne han finde arbejdsro, men ved Treårskrigens slutning blev han også en ”festens Bournonville”, da grev Moltke-Huitfeldt fejrede soldaternes hjemkomst. Glorup har tidligere været lukket for offentligheden, men vi får en rundvisning i de smukke sale og saloner, der rummer minder om slægtens stamfader A.G. Moltke, der bl.a. byggede Christian VII’s Palæ på Amalienborg og Bregentved, som vi besøgte i 2015. Desuden skal vi på en rundtur i den nyrestaurerede park med den yndefulde statue af Andromeda, der oprindelig stod i vestibulen på Amalienborgpalæet.

Glorup Herregård
Glorup Herregård

Fra Glorup kører vi til Svendborg, hvor vi spiser frokost. Hvis vi kan nå det, besøger vi Hulgaden, hvor Christians gudfader i ”Kun en Spillemand” bor, inden vi fortsætter turen via Taasinge til Rudkøbing på Langeland. Øens hovedby er uadskillelig knyttet sammen med H.C. Ørsted og Anders Sandøe Ørsteds navne, og derfor gør vi også holdt på torvet, hvor brødrene Ørsteds fader havde apotek, inden vi fortsætter til herregården Skovsgaard, der er en helt speciel seværdighed. Selv om H.C. Andersen aldrig besøgte Skovsgaard, er der alligevel grund til at gæste den for H.C. Andersen-Samfundets medlemmer. På Skovsgaard har tiden nemlig stået stille siden Andersens tid. Herregården er i dag museum, og her kan man opleve et autentisk herregårdmiljø med upstairs og downstairs, som vi kender det fra fx ”Downton Abbey”, selvfølgelig under mere beskedne former.
Turen ledes som altid af næstformanden Kirsten Dreyer, der undervejs fortæller om H.C. Andersens mange ophold på Glorup, hans venskab med H.C. Ørsted og med henblik på besøget på Skovsgaard, hvad Grundloven i 1849 egentlig betød for adelen.
Fra Skovsgaard går turen direkte hjemad, og vi regner med at være fremme ved Københavns Hovedbanegård omkring kl. 18.

Betaling:
Medlemspris for deltagelse i skovturen: 450 kr.
Ikke-medlemmer betaler kostprisen: 850 kr.
Som det fremgår af priserne, kan det betale sig at melde sig ind og betale kontingent for et år, som sammen med medlemspris for skovturen udgør 650 kr.
Tilmelding finder sted ved indbetaling af det passende beløb på ovenstående til bankkonto: reg. nr. 2276, kt. 0722 135 490, eller Girokonto: reg.nr 1551, kt. 808 9531 og en mail til sekretæren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmelding er først gyldig, når betalingen er indgået.
Af hensyn til den videre planlægning beder vi om, at tilmelding finder sted snarest og senest 1. juni, og fra 1. juni er tilmelding bindende. 

Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875